சமந்தா நடித்த தொடருக்கு தடை? பிரகாஷ் ஜவடேகருக்கு தமிழக அமைச்சர்...