துபாயில் இருக்கும் ஊடகவியலாளருக்கு மனிதநேய பணிக்கான விருது.!