ஐதராபாத்துக்கு வருகை புரிந்த பிரதமரை வரவேற்ற ஆளுநர் தமிழிசை...