கோவில் விவகாரத்தில் மதுரை நீதிமன்றம் அளித்த பரபரப்பு தீர்ப்பு!