சென்னை சேப்பாக்கத்தில் இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா இடையிலான கடைசி போட்டி:...