ஜெர்மனியில் பணவீக்கம் 40 சதவீதத்திற்கு உயர்வு: ரஷ்யாவிற்கு ஆதரவாக இனி...