கல்லூரி மாணவர் மர்ம மரணம்: மறுபிரேத பரிசோதனை செய்ய கலல்ஹாசன்