90ஸ் கிட்ஸின் மனம் கவர்ந்த தொகுப்பாளரும், நடிகருமான ஆனந்த கண்ணன்...