அணு ஆயுத நாடாக பிரகடனம் செய்த வடகொரியா - ஜிம் ஜாங் திட்டவட்டம்!