100 ஆண்டு பழமையான மகிழீஸ்வரர் கோயில்: உண்டியல் உடைப்பு சம்பவம்?