500 ரூபாய் கொடுத்தால்தான் பிணத்தை உள்ளே வைப்பேன் என்ற அரசு மருத்துவமனை...