அணை பராமரிப்பு பணியில் இடைஞ்சல் கொடுப்பதா: கேரள கம்யூனிஸ்ட் அரசுக்கு...