கேரளா பயங்கரவாத கும்பலுக்கு ஆதரவு அளிக்கிறது - மத்திய அமைச்சர் போட்டு...