நில ஆக்கிரமிப்பு வழக்கு - அறநிலையத்துறை மற்றும் அரசை அறிக்கை தாக்கல்...