மன நலம், உடல் நலம் என சகல நன்மையையும் தரும் நரசிம்மர் வழிபாட்டின்...