எதிர்பாராத வகையில் காயமடைந்த நசீம் ஷா: இந்தியா வெற்றிக்கு பாகிஸ்தான்...