சச்சின், ரோகித் சாதனையை உடைத்த சுப்மான் கில்: தொடக்க வீரரின் புதிய...