சென்னை இரண்டடுக்கு மேம்பாலம் வரும் 2024-ல் திறப்பு - மத்திய அமைச்சர்!