கோவையில் மீண்டும் இயல்பு நிலை - மத நல்லிணக்க கூட்டம் நடத்த போலீசார்...