அரசு பள்ளி விடுதி அடிப்படை வசதி இல்லை: ஆதிதிராவிட மாணவர்கள் வேதனை!