அனைத்து கட்சி கூட்டம் என்ற நாடக மேடையில் நடிகர்களாக பா.ஜ.க பங்கேற்காது...