இந்த வங்கிகளும் NRO டெபாசிட்டுகளுக்கு 7% வரை வட்டி அளிப்பது உண்மையா?