ரஷ்யா - உக்ரைன் போரை நிறுத்தக்கூடிய ஒரே நாடு இந்தியா: ஏன்?