சென்னையில் ஆன்லைன் கடனை வசூலிக்க ஆபாசமாக சித்தரிப்பு - அதிர்ச்சியில்...