பாலக்காடில் போட்டியிடும் 'மெட்ரோ மேன்' ஸ்ரீதரன்? வெற்றிவாய்ப்பு...