அனுமர் பஞ்சமுக அவதாரமெடுத்தது ஏன்?அவரை வழிபடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்