வேலூர் அருகே கோவிலில் துணிக்கரம்: 10 பவுன் நகை, வெள்ளி கொள்ளை!