தி.மு.க ஆட்சியில் பொதுமக்கள் உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை - அண்ணாமலை