பாகிஸ்தானில் 18 மணி நேரம் தொடர்ந்து மின்தடை: மக்கள் அவதி!