விமானம் மற்றும் ரயிலுக்கு இடையில் நூலிழையில் உயிர் தப்பிய நபரின்...