மீண்டும் வியாழன் கோள் தாக்கபட்டதா? சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகும்...