மத்திய அரசு உத்தரவா? திடீரென்று டெல்லிக்கு பறந்த ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி!