ஜம்மு காஷ்மீரில் 3 லஷ்கர் பயங்கரவாதிகளை சுட்டுக்கொன்ற பாதுகாப்பு படை...