"கைத்தறி உற்பத்தியை ரூ.1.25 லட்சம் கோடியாக உயர்த்துவோம்" -மத்திய...