வேப்ப மரத்தின் வேர் முதல் இலைகள் வரை எல்லாமே மருத்துவ குணங்கள்...