நரேந்திர மோடி தெரு பற்றி பதிவு செய்த S. G.சூர்யா: பயந்து போய் போர்டை...