இவர்களுக்குத்தான் மனதளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது கொரோனா ! ICMR ஆய்வு...