கேரள NRI ஆர்டர் செய்தது ஐபோன்-12: வந்தது ரூ. 5 நாணயம் !