பொருளாதார சிக்கல் தீர காமதேனுவை வீட்டில் வழிபடுவது எப்படி?