உடல் உஷ்ணத்தை குறைப்பது பற்றி ஆயுர்வேதம் என்ன கூறுகிறது ?