ஓட்டு போட்டு தப்பு பண்ணிட்டோமே என பட்டியலின மக்களை புலம்ப வைத்த...