உக்ரைன் நேட்டோவில் முழு உறுப்பினராகும் நாள்: ரஷ்யாவின் தலையீடு...