உயிரை பணயம் வைத்து உக்ரைன் செல்லும் இந்திய மருத்துவ மாணவர்கள்!