தமிழகத்தில் இளநிலை மருத்துவ இடங்கள் 11,275 ஆக அதிகரிப்பு: மத்திய அரசு...