பத்ரிநாத், கேதார்நாத் யாத்திரைக்கு உத்தராகண்ட் உயர்நீதிமன்றம் தடை!