2.3 கோடி டோஸ்கள் - கொரானா தடுப்பூசி திட்டத்தில் இந்திய நிலவரம்: ஓர்...