புதுச்சேரி: பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்தவர்களுக்கு விருதுகள்!