நுபுர் ஷர்மாவின் தலைக்கு ரூ.5 லட்சம் பரிசு வழங்குவதாக அறிவிப்பு -...