இந்திய அணி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பை வெல்ல வாய்ப்பு: கூறிய...