உலகின் வழிகாட்டியாக இந்தியா மாறும் - ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி